Cennik – basen Paniówki od 01.03.2014r.

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

Poniedziałek – piątek
700 - 1600

Poniedziałek – piątek
16.00 – 22.00
Sobota-niedziela i święta 7.00 - 22.00

 1.  

Bilet wstępu – normalny 1 godzina
– ulgowy 1 godzina
– normalny 2 godziny
– ulgowy 2 godziny
– dzieci do lat 3

8,50/60 minut
6,50/60 minut
13,50/120 minut
9,50/120 minut
bezpłatnie

10,00/60 minut
7,00/60 minut
16,50/120 minut
10,50/120 minut
bezpłatnie

 1.  

Bilet rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)
1 godzinny bilet opiekuna

2 godzinny bilet opiekuna

 

7,50/60 minut + dziecko wg cennika
12,50/120 minut + dziecko wg cennika

 

9,00/60 minut + dziecko wg cennika
15,50/120 minut + dziecko wg cennika

 1.  

Karnet – 10 wejść po 60 minut
normalny
ulgowy

 

85 zł
65 zł

 1.  

Karta abonamentowa***
500 zł – do wykorzystania 600 zł
100 zł – do wykorzystania 120 zł
60 zł – do wykorzystania 70 zł

 

500 zł + kaucja za kartę (30 zł)
100 zł + kaucja za kartę (30 zł)
60 zł + kaucja za kartę (30 zł)

 1.  

Bilet grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun)*:
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy

 

8,00/osoba/60 minut
6,00/osoba/60 minut
12,50/osoba/120 minut
8,50/osoba/120 minut

 

9,50/osoba/60 minut
6,50/osoba/60 minut
15,50/osoba/120 min.
9,50/osoba/120 min.

 1.  

Bilet senior
1 godzinny
2 godzinny

 

7,50 zł
12,00 zł

 

-------
-------

 1.  

Osoby niepełnosprawne
Indywidualnie
Grupa z opiekunem*

 

4,20 zł/60 minut
3,70 zł/60 minut

 1.  

Rezerwacja toru – podmioty prowadzące działalność w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych*

51,00 zł/60 minut

71,00 zł/60 minut

 1.  

Rezerwacja ¼ niecki basenu pływackiego na zajęcia aqua aerobic*

91 zł/60 minut

111 zł/60 minut

 1.  

Rezerwacja ½ basenu rekreacyjnego *

91 zł/60 minut

111 zł/60 minut

 1.  

Rezerwacja basenu rekreacyjnego *

151 zł/60 minut

171 zł/60 minut

 1.  

Rezerwacja pływalni**

600 zł/60 minut

 1.  

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz budynku pływalni

50 zł/m2/miesiąc

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie
*Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie
**Po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją pływalni
*** Ważność kart: 60 zł – 3 miesiące, 100 zł – 6 miesięcy, 500 zł – 12 miesięcy. Po upływie 2 miesięcy od daty utraty ważności karty kaucja nie podlega zwrotowi.
Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł, znaczka z szatni 10 zł


Dopłaty:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

Poniedziałek – piątek
700 - 1600

Poniedziałek – piątek
1600 – 2200
Sobota-niedziela-święta 700 - 2200

 1.  

Bilet wstępu – normalny 1 godzina
– ulgowy 1 godzina
– normalny 2 godziny
– ulgowy 2 godziny
– dzieci do lat 3

0,14/1 minuta
0,11/1 minuta
0,11/1 minuta
0,08/1 minuta
bezpłatnie

0,17/1 minuta
0,12/1 minuta
0,14/1 minuta
0,09/1 minuta
bezpłatnie

 1.  

Bilet rodzinny
1 godzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

2 godzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

0,13/1 minuta + dziecko wg cennika
0,11/1 minuta + dziecko wg cennika

 

0,15/1 minuta + dziecko wg cennika
0,13/1 minuta + dziecko wg cennika

 1.  

Bilet grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun):
normalny
ulgowy

 

0,13/osoba/1 minuta
0,10/osoba/1 minuta

 

0,16/osoba/1 minuta
0,11/osoba/1 minuta

 1.  

Bilet senior
1 godzinny
2 godzinny

 

0,13 zł/1 minuta
0,11 zł/1 minuta

 

-------
-------

 1.  

Osoby niepełnosprawne
Indywidualnie
Grupa z opiekunem

 

0,07 zł/1 minuta
0,06 zł/1 minuta

Siłownia:

Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto w zł

 1.  

Wejście jednorazowe

13 zł

 1.  

Wejście jednorazowe dla posiadacza karty abonamentowej ***

11,50 zł

 1.  

Karnet 8 wejść

80 zł

 1.  

Abonament miesięczny (bez limitu wejść)

110 zł

Objaśnienie :

Bilety ulgowe:
Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:
- dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.
- w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.
- emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta / rencisty.

Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch               w przypadku jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi powyżej 3 roku życia.

Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do               16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające               o niepełnosprawności: znacznej lub umiarkowanej.

Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.

Uprawnionymi do zakupu biletu senior są kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia nie posiadający uprawnień emerytalnych.

Opiekun grupy zorganizowanej – wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

 

 

________________________________________________________________________________________________