Cennik

Cennik - basen Paniówki od 03.03.2017 r.

Bilet Wstępu

 

Poniedziałek - piątek 7:00-16:00

8,80 zł

Normalny - 1 godzina

6,80 zł

Ulgowy - 1 godzina

14,00 zł

Normalny - 2 godziny*

10,00 zł

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

 

Poniedziałek - piątek 16:00-22:00
Sobota - niedziela oraz Święta 7:00-22:00

10,30 zł

Normalny - 1 godzina

7,30 zł

Ulgowy - 1 godzina

17,00 zł

Normalny - 2 godziny*

11,00 zł

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

Bilet Rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

Poniedziałek - piątek 7:00-16:00

7,80 zł

1 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

13,00 zł

2 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

 

Poniedziałek - piątek 16:00-22:00
Sobota - niedziela oraz Święta 7:00-22:00

9,30 zł

1 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

16,00 zł

2 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

Karnet (10 wejść po 60 minut)

88,00 zł

Normalny

68,00 zł

Ulgowy

Karta Abonamentowa ****

500,00 zł + kaucja za kartę (30,00 zł)

500,00 zł - do wykorzystania 600,00 zł

100,00 zł + kaucja za kartę (30,00 zł)

100,00 zł - do wykorzystania 120,00 zł

60,00 zł + kaucja za kartę (30,00 zł)

60,00 zł - do wykorzystania 70,00 zł

Bilet Grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun) *

 

Poniedziałek - piątek 7:00-16:00

8,30 zł / osoba

Normalny - 1 godzina

6,30 zł / osoba

Ulgowy - 1 godzina

13,00 zł / osoba

Normalny - 2 godziny

9,00 zł / osoba

Ulgowy - 2 godziny

 

Poniedziałek - piątek 16:00-22:00
Sobota - niedziela oraz Święta 7:00-22:00

9,80 zł / osoba

Normalny - 1 godzina

6,80 zł / osoba

Ulgowy - 1 godzina

16,00 zł / osoba

Normalny - 2 godziny

10,00 zł / osoba

Ulgowy - 2 godziny

Bilet Senior

7,80 zł

1 godzinny

12,30 zł

2 godzinny

Osoby Niepełnosprawne

4,50 zł

Indywidualnie - 1 godzina

4,00 zł

Grupa z opiekunem ** - 1 godzina

Rezerwacja Torów i Basenów

75,00 zł / 60 min

Podmioty prowadzące działalność w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych **

120,00 zł / 60 min

Rezerwacja ¼ niecki basenu pływackiego na zajęcia aqua aerobic **

115,00 zł / 60 min

Rezerwacja ½ basenu rekreacyjnego **

180,00 zł / 60 min

Rezerwacja basenu rekreacyjnego **

650,00 zł / 60 min

Rezerwacja pływalni ***

Inne Usługi

22,00 zł / 60 minut

Bilet instruktorski *****

60,00 zł / m² / miesiąc

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz budynku pływalni

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie

* Bilet niedostępny dla kart abonamentowych
** Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie
*** Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem pływalni
**** Ważność kart: 60 zł – 3 miesiące, 100 zł – 6 miesięcy, 500 zł – 12 miesięcy. Po upływie 2 miesięcy od daty utraty ważności karty kaucja nie podlega zwrotowi.
***** Bilet instruktorski upoważnia do wejścia do strefy basenowej instruktora, na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania bez rezerwacji torów, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Pływalnią. Osoby pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.

Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł, znaczka z szatni 10 zł


Dopłaty

Bilet Wstępu

 

Poniedziałek - piątek 7:00-16:00

0,15 zł / 1 minuta

Normalny - 1 godzina

0,11 zł / 1 minuta

Ulgowy - 1 godzina

0,12 zł / 1 minuta

Normalny - 2 godziny*

0,08 zł / 1 minuta

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

 

Poniedziałek - piątek 16:00-22:00
Sobota - niedziela oraz Święta 7:00-22:00

0,17 zł / 1 minuta

Normalny - 1 godzina

0,12 zł / 1 minuta

Ulgowy - 1 godzina

0,14 zł / 1 minuta

Normalny - 2 godziny*

0,09 zł / 1 minuta

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

Bilet Rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

Poniedziałek - piątek 7:00-16:00

0,13 zł / 1 minuta

1 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

0,11 zł / 1 minuta

2 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

 

Poniedziałek - piątek 16:00-22:00
Sobota - niedziela oraz Święta 7:00-22:00

0,16 zł / 1 minuta

1 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

0,13 zł / 1 minuta

2 godzinny bilet opiekuna (+ dziecko wg cennika)

Bilet Grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun) *

 

Poniedziałek - piątek 7:00-16:00

0,14 zł / osoba / 1 minuta

Normalny

0,11 zł / osoba / 1 minuta

Ulgowy

 

Poniedziałek - piątek 16:00-22:00
Sobota - niedziela oraz Święta 7:00-22:00

0,16 zł / osoba / 1 minuta

Normalny

0,11 zł / osoba / 1 minuta

Ulgowy

Bilet Senior

0,13 zł / 1 minuta

1 godzinny

0,11 zł / 1 minuta

2 godzinny

Osoby Niepełnosprawne

0,08 zł / 1 minuta

Indywidualnie

0,06 zł / 1 minuta

Grupa z opiekunem


Siłownia

13,00 zł

Wejście jednorazowe

11,50 zł

Wejście jednorazowe dla posiadacza karty abonamentowej ***

79,00 zł

Karnet 8 wejść

89,00 zł

Abonament miesięczny (bez limitu wejść)

65,00 zł

Abonament miesięczny ulgowy(bez limitu wejść)1

Bilety ulgowe:

 1. Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:
  - dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.
  - w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.
  - emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta / rencisty.
 2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch w przypadku jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi powyżej 3 roku życia.
 3. Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające o niepełnosprawności: znacznej lub umiarkowanej.
 4. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.
 5. Uprawnionymi do zakupu biletu senior są kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia nie posiadający uprawnień emerytalnych.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej - wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.
Paniówki, ul. Gliwicka 11 b
44 - 177 Paniówki