Cennik

Cennik - basen Paniówki od 1.03.2019 r.

Bilet Wstępu

 

Poniedziałek - Piątek 7:00-16:00

10,50 zł / 60 minut

Normalny - 1 godzina

8,50 zł / 60 minut

Ulgowy - 1 godzina

17,00 zł / 120 minut

Normalny - 2 godziny*

13,00 zł / 120 minut

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

 

Poniedziałek - Piątek 16:00-22:00
Sobota - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

12,00 zł / 60 minut

Normalny - 1 godzina

9,00 zł / 60 minut

Ulgowy - 1 godzina

20,00 zł / 120 minut

Normalny - 2 godziny*

14,00 zł / 120 minut

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

Bilet Rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

Poniedziałek - Niedziela i Święta 7:00-22:00

25,00 zł / 60 minut

1 godzinny bilet 2+1 lub 1+2

30,00 zł / 60 minut

1 godzinny bilet 2+2

35,00 zł / 120 minut

2 godzinny bilet 2+1 lub 1+2

50,00 zł / 120 minut

2 godzinny bilet 2+2

7,00 zł / 60 minut

każde następne dziecko 1 godzina

11,00 zł / 120minut

każde następne dziecko 2 godziny

Karnet (10 wejść po 60 minut)

100,00 zł

Normalny

80,00 zł

Ulgowy

Karta Abonamentowa ****

500,00 zł + kaucja za kartę (30,00 zł)

500,00 zł - do wykorzystania 600,00 zł

100,00 zł + kaucja za kartę (30,00 zł)

100,00 zł - do wykorzystania 130,00 zł

60,00 zł + kaucja za kartę (30,00 zł)

60,00 zł - do wykorzystania 75,00 zł

Bilet Grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun) *

 

Poniedziałek - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

10,00 zł / osoba / 60 minut

Normalny - 1 godzina

7,50 zł / osoba / 60 minut

Ulgowy - 1 godzina

15,00 zł / osoba / 120 minut

Normalny - 2 godziny

11,00 zł / osoba / 120 minut

Ulgowy - 2 godziny

Osoby Niepełnosprawne

6,00 zł / 60 minut

Indywidualnie - 1 godzina

Bilet Rekreacyjny

6,00zł/60 minut

Bilet rekreacyjny (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00 za wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach)******

Rezerwacja Torów i Basenów

85,00 zł / 60 min

Podmioty prowadzące działalność w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych **

140,00 zł / 60 min

Rezerwacja ¼ niecki basenu pływackiego na zajęcia aqua aerobic **

135,00 zł / 60 min

Rezerwacja ½ basenu rekreacyjnego **

200,00 zł / 60 min

Rezerwacja basenu rekreacyjnego **

650,00 zł / 60 min

Rezerwacja pływalni ***

Inne Usługi

22,00 zł / 60 minut

Bilet instruktorski *****

60,00 zł / m² / miesiąc

Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz i na zewnątrz budynku pływalni

Do pierwszych 60 minut dolicza się darmowe 5 minut na przebranie

* Bilet niedostępny dla kart abonamentowych
** Opiekun grupy, osoba prowadząca zajęcia sportowo-rekreacyjne – nieodpłatnie
*** Po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem pływalni
**** Ważność kart: 60 zł – 3 miesiące, 100 zł – 6 miesięcy, 500 zł – 12 miesięcy. Po upływie 2 miesięcy od daty utraty ważności karty kaucja nie podlega zwrotowi.
***** Bilet instruktorski upoważnia do wejścia do strefy basenowej instruktora, na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć nauki pływania bez rezerwacji torów, po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z Pływalnią. Osoby pobierające naukę zakupują bilet zgodnie z cennikiem.
******Bilet rekreacyjny upoważnia do korzystania z pływalni z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rezerwacji pływalni na cele edukacyjne.

Zgubienie lub zniszczenie transpondera – 30 zł, znaczka z szatni 10 zł


Dopłaty

Bilet Wstępu

 

Poniedziałek - Piątek 7:00-16:00

0,17 zł / 1 minuta

Normalny - 1 godzina

0,14 zł / 1 minuta

Ulgowy - 1 godzina

0,15 zł / 1 minuta

Normalny - 2 godziny*

0,11 zł / 1 minuta

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

 

Poniedziałek - Piątek 16:00-22:00
Sobota - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

0,20 zł / 1 minuta

Normalny - 1 godzina

0,15 zł / 1 minuta

Ulgowy - 1 godzina

0,17 zł / 1 minuta

Normalny - 2 godziny*

0,12 zł / 1 minuta

Ulgowy - 2 godziny*

bezpłatnie

Dzieci do lat 3

Bilet Rodzinny (opiekun + dziecko do 16 lat)

 

Poniedziałek - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

0,14 zł /1 minuta / osobę

1 godzinny bilet 2+1 lub 1+2

0,14 zł / 1 minuta / osobę

1 godzinny bilet 2+2

0,12 zł / 1 minuta / osobę

2 godzinny bilet 2+1 lub 1+2

0,12 zł / 1 minuta / osobę

2 godzinny bilet 2+2

0,14 zł / 1 minuta

każde następne dziecko 1h

0,12 zł / 1 minuta

każde następne dziecko 2h

Bilet Grupowy (grupy min. 15 osób + opiekun) *

 

Poniedziałek - Niedziela oraz Święta 7:00-22:00

0,16 zł / osoba / 1 minuta

1 godzina normalny

0,13 zł / osoba / 1 minuta

1 godzina ulgowy

0,14 zł / osoba / 1 minuta

2 godziny normalny

0,11 zł / osoba / 1 minuta

2 godziny ulgowy

Osoby Niepełnosprawne

0,11 zł / 1 minuta

Indywidualny

Bilet rekreacyjny (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00

0,11 zł / 1 minuta

Bilet rekreacyjny


Siłownia

14,00 zł

Wejście jednorazowe

12,00 zł

Wejście jednorazowe dla posiadacza karty abonamentowej ***

85,00 zł

Karnet 8 wejść + 1 wejście 60 minut na pływalnię

99,00 zł

Abonament miesięczny (bez limitu wejść) + 2 wejścia 60 minut na pływalnię

75,00 zł

Abonament miesięczny ulgowy(bez limitu wejść)1 + 2 wejścia 60 minut na pływalnię1

Bilety ulgowe:

 1. Uprawnionymi do zakupu biletów, karnetów i kart abonamentowych ulgowych są:
  - dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji.
  - w przypadku dzieci do lat trzech należy udokumentować wiek dziecka.
  - emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta / rencisty.
 2. Uprawnionymi do zakupu biletu rodzinnego są: pełnoletni opiekun lub opiekunowie (maksymalnie dwóch w przypadku jednego dziecka) z dzieckiem lub dziećmi powyżej 3 roku życia.
 3. Za osoby niepełnosprawne uprawnione do wejścia na obiekt uważa się wszystkie osoby niepełnosprawne do 16 roku życia oraz osoby powyżej 16 roku życia zakwalifikowane przez organy orzekające o niepełnosprawności: znacznej lub umiarkowanej.
 4. Osoby niepełnosprawne zobowiązane są do okazania stosownego orzeczenia lub zaświadczenia, wydanego przez upoważniony do tego organ.
 5. Uprawnionymi do zakupu biletu senior są kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia nie posiadający uprawnień emerytalnych.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej - wstęp bezpłatny (minimum 1 opiekun na 15 osób).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o.
Paniówki, ul. Gliwicka 11 b
44 - 177 Paniówki